Voorwaarden Kattenhotel

 • Uw huisdier dient minstens 1 week op voorhand ingeënt te zijn tegen kattenziekte, kattenniesziekte en leucouse.
 • Katers dienen gecastreerd te zijn vanaf 6 maanden.
 • Het vaccinatieboekje wordt afgegeven en blijft in het pension zolang uw kat er is.
 • Wij contacteren onmiddellijk onze dierenarts als uw kat ziek wordt tijdens het verblijf. Eventuele kosten i.v. m. noodzakelijke tussenkomst van de dierenarts dienen door de eigenaar betaald te worden.
 • Indien de kat niet recent ontvlooid is, wordt dit door ons gedaan op de eerste dag van zijn verblijf. De kosten hiervoor vallen ten laste van de eigenaar.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, ziekte of overlijden van uw huisdier.
 • Enkel katten uit hetzelfde gezin kunnen in 1 grotere kamer verblijven.
 • Het brengen en ophalen van de kat doet u na afspraak via telefoon of mail.
 • In de prijs is droogvoer inbegrepen; dieetvoeding of natvoer dient u zelf mee te brengen.
 • Bij opname dient de volledige som van de gereserveerde dagen betaald te worden. 50 % van het totaal betaalt u bij de reservatie, het resterende bedrag bij aanvang van het verblijf.
 • Indien u uw kat vroeger ophaalt dan de voorziene einddatum, wordt het verschil niet terugbetaald.
 • Van een reservatie worden geen voorschotten terugbetaald. Annulatie binnen de 14 dagen vóór aanvang van het verblijf = 50 %, 7 dagen = 70 % van het totale saldo te betalen.
 • Bij het niet opdagen zonder annulatie of annulatie op de dag van voorziene aankomst, verplicht de klant zich ertoe het volledige bedrag te betalen. Hiervoor wordt een factuur opgemaakt die binnen de 10 dagen betaalbaar is.
 • Geen afspraken op zon- en feestdagen, de poezen worden verzorgd zoals op andere dagen maar brengen of ophalen is niet mogelijk.
 • De klant verklaart akkoord te zijn met onze voorwaarden.